Psikologi Pendidikan dan Pembangunan

Mengenai tanggungjawab dalam pendidikan keluarga dan sekolah kanak -kanak

Tanggungjawab pendidikan bukan sahaja terletak di sekolah atau ibu bapa, kerana sebagai persekitaran...

Teori Pembangunan Psikososial Erik Erikson

Teori Pembangunan Psikososial Erik Erikson menerangkan peringkat psikososial individu melalui perkem...

Kaisar Sindrom Kanak -kanak Bandon, Agresif dan Autoritarian

Sindrom Maharaja pada kanak -kanak adalah akibat dari gaya pendidikan yang sangat permisif. Anak -an...

Jonah kompleks ketakutan yang ingin tahu mencapai kejayaan

Kompleks Jonah adalah gangguan yang agak biasa di mana individu merasakan ketakutan terhadap pemenuh...

Penyebab, tanda dan gejala kanak -kanak yang tidak selamat

Anak yang tidak selamat belajar untuk mengesan gejala ketidakamanan dan ketidakpercayaan anak anda d...

Pengembangan Altruisme Diri Prososial pada Kanak -kanak

Bagaimana kanak -kanak mengembangkan altruisme? Kami mengkaji dalam artikel ini proses perkembangan ...

Pencerobohan pada zaman kanak -kanak penyebab agresif pada kanak -kanak

Bagaimana pencerobohan berkembang pada zaman kanak -kanak? Psikologi Pembangunan menunjukkan kepada ...

Teori sosiokultural Lev Vygotsky

Teori sosiokultural psikologi Rusia Lev Vygotsky memperdalam pengaruh penentu persekitaran sosiokult...

Pigmalion mempengaruhi bagaimana anak -anak akhirnya menjadi kerinduan dan ketakutan ibu bapa mereka

Kesan pygmalion menerangkan pengaruh komen dan keinginan orang dewasa di masa depan kanak -kanak. Nu...

Kesan falsafah yang bermanfaat pada kanak -kanak

Penyelidikan baru -baru ini menunjukkan bahawa pengajaran falsafah kepada kanak -kanak dapat menghas...

Teori Pembelajaran Jean Piaget

Teori pembelajaran Piaget menerangkan dinamik biologi dan intelektual subjek yang berinteraksi denga...

Teori Ekologi Urie Bronfenbrenner

Teori ekologi sistem Urie Bronfenbrenner terdiri daripada pendekatan alam sekitar terhadap pembangun...